Press ESC to close

Smarta mål bra för miljön

1660-1

Många har lärt sig från barndomen att de inte ska ställa så många krav. Var nöjd med livet som det är och klaga inte så mycket. Men nu för tiden så är det lite annorlunda. Helt klart är det inte bra att klaga eller ställa till med problem för andra. Kanske försöka vara lite nöjd med det du har. Samtidigt så är det viktigt att ställa krav. Dels för dig själv som person, men även för en verksamhet. Det handlar inte om att klaga eller vara jobbig. Istället är det en grundläggande praktik för att allting ska fungera.

Om du inte ställer några krav över huvud taget så är det inte troligt att du kommer någon vart. Det är stor skillnad på att vara krävande och att ställa krav. En av dem är positiv medan den andra kan leda till problem. Speciellt när du betalar för en tjänst eller produkt. Då har du rätt att förvänta dig en viss kvalitet. Du ska få dina varor i tid och till det pris som du förväntar dig. Men det är inte alltid som leverantören eller konsulten vet exakt vad du vill ha. Såvida du inte har gett dem specifika krav vill säga.  

Realistiska målsättningar och krav

I linje med vikten av att ställa krav bör ha du realistiska målsättningar. Nu för tiden hör du ofta talas om smarta mål. De är inte bara realistiska men även mätbara. Du kan följa utvecklingen och se hur de uppfylls i tid. Lika väl som kraven måste vara specifika är det grundläggande även för de mål du sätter upp. Hur kan du annars veta när du nått fram? Du kan få hjälp med att sätta smarta mål hos https://konsultbolag1.se/bloggen/saett-smarta-maal-foer-dig-och-dina-medarbetare.

Nu är det inte alla som är vana vid att ställa krav eller sätta upp mål. Du kanske måste gå en kurs eller ta hjälp av en utomstående konsultfirma för att komma igång. Men när du väl lärt dig konceptet ordentligt så kommer det att hjälpa din verksamhet gå framåt. Var tydlig när du kommunicerar med andra så att båda parter vet vad de kan förvänta sig. Det minskar friktioner eller tvister, samtidigt som du kan koncentrera dig på annat. Lär dig mer om kravspecifikation med https://konsultbolag1.se/bloggen/skriva-en-kravspecifikation-mallar-och-exempel.

1660-2

Mål och krav som är realistiska kommer troligtvis att bli uppfyllda. Det handlar inte om önskedrömmar, typ att bli miljonär innan du fyllt 25. Istället är det en fråga om att målmedvetet gå framåt, med mål som du har alla chanser i världen att uppnå. En del ska vara långsiktiga men de kortsiktiga målen hjälper dig att hålla kursen i rätt riktning. Du märker snabbare om något inte stämmer och kan då justera det hela. 

Hur du gör en kravspecifikation

Innan du ens kan börja formulera dina krav är det viktigt att vara på det klara med vad du är ute efter. Speciellt viktigt är detta när det kommer till rekrytering. Alla vet att om du inte anställer rätt person till posten så kan det bli katastrof. Men om du å andra sidan prickar in någon som passar så kan hen vara värd sin vikt i guld. När du annonserar ska du därför ta med sådant som verkligen är viktigt för dig. Alla är olika och har något att bidra till verksamheten. 

Det är inte alltid som du bara vill ha någon som är allmänt duktig. Ibland krävs det en speciell person för att lyfta organisationen eller företaget. Naturligtvis måste du vara villiga att kompromissa. Du har en önskan, en kravspecifikation. Så långt det är möjligt vill du att den ska uppfyllas till punkt och pricka. Men ibland så fungerar inte det i verkligheten. Då måste du vara medveten om vad som är allra viktigast för dig och vad du kanske kan lätta på. En del föredrar kaxiga kravspecifikationer.

Minst lika viktigt är det med en tydlig kravspecifikation när du anlitar konsulter. Det är lätt att hamna i ett tvisteläge om det inte är klart redan från början vad som förväntas. Annars kan de säga att du inte beställt en viss tjänst eller att den inte ingår i den avtalade kostnaden. Det är alltså viktigt för att undvika problem men också för att veta vart dina pengar går. Ett företag måste planera och använda sina resurser rätt. Naturligtvis uppstår en del oväntade situationer, men så långt det är möjligt kan du ha kontroll.

1669-3

Vara framgångsrik med smarta mål

När du vet vart du är på väg är det lättare att jämna vägen för dig själv. Du kan förutse vissa hinder och redan på ett tidigt stadium vidta åtgärder för att eliminera dem. Smarta mål för ett företag innebär också att alla medarbetarna vet exakt vad de ska göra. Arbetet flyter på och du kan förvänta dig en viss produktivitet. Det är inte så svårt att justera kursen när målen är mätbara för då märker du ganska snart om något inte fungerar riktigt bra. 

Med smarta mål kan du även förbättra en situation. När du ska välja en viss riktning eller alternativ så kan målsättningarna och rapporterna ge dig en bättre vision av vad det hela innebär. Du kan jämföra olika lösningar och ta den som är bäst för dig eller det du står för. Di skriver i den här artikeln om hur smarta mål kan förbättra miljön. Det är något som ligger många varmt om hjärtat. Både på privat och regeringsnivå, för alla lever i samma land. Med smarta mål kan du se vilket alternativ som är bäst för naturen, samtidigt som du jämför kostnaderna. 

Ta dig tid att ställa krav

Framgång sker inte över en natt. Du måste jobba hårt för att komma dit du vill. Därför gäller det att satsa på att ha de rätta verktygen och metoderna för att nå fram. Ta en kurs om du vill lära dig kravspecifikation eller målsättning på sitt allra bästa. Lämna det inte åt chansen utan se till att veta vad du håller på med. Det är en investering som du aldrig kommer att ångra. Glöm allt det där du lärt dig om att försvinna i mängden och inte komma med några krav. Tvärtom ska du ställa många krav, och vara specifik när du gör det. 

De flesta trivs med en liknande situation. Det innebär som sagt inte att du är påstridig och alltid kräver att få din vilja igenom. Men ibland måste du vara klar med vad ett visst avtal eller placering innebär. Andra gånger kan du kompromissa, men kravet ska ändå vara klart formulerat. Det finns bra mallar för att göra detta, när du väl lärt dig hur det fungerar. Du kommer ganska snart att inse att konsten att ställa smarta mål och kravställningar är något av det bästa du satsat på.